Mijn weg naar werk
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - mijn weg naar werk
Pitch

Antwerpen en Turnhout willen burgers in een traject naar werk, en opleidings- en begeleidingsorganisaties met dienstverlening in functie van werk, een zicht aanbieden op het volledige traject naar werk en de daarbij betrokken actoren. Ze willen daarvoor een digitale toepassing bouwen die gegevens ophaalt bij de organisaties en authentieke databanken zoals de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid en de Kruispuntbank Inburgering, en die gegevens ontsluit aan de burger en de betrokken actoren.

In tegenstelling tot de huidige manier van werken is deze aanpak overkoepelend en geïntegreerd, en biedt het de burger begeleidingscontinuïteit en eigenaarschap over diens weg naar werk.
 

Initiatiefnemers
Antwerpen
Turnhout
Penhouder
Antwerpen
Type
Thematisch project
Focus
Innovatieve dienstverlening
Projectoproep
Oproep 7
Toegekend budget
€ 500.000,00
Projectstatus
In ontwikkeling