Digitaal parkeerrecht voor personen met een handicap
Begeleidende afbeelding
Gemeente zonder gemeentehuis - digitaal parkeerrecht voor personen met een handicap
Pitch

Het autonoom gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen wil samen met 6 deelnemende lokale besturen een nieuwe service aanbieden aan de personen met een handicap die met één enkel digitaal recht on-street en op voorbehouden plaatsen kunnen parkeren in alle Belgische steden en gemeenten waar digitaal gehandhaafd wordt. Dat willen de initiatiefnemers doen via de volledig digitale behandeling voor parkeren door personen met een handicap, zonder voorlegging van een fysieke parkeerkaart. Daarvoor willen ze het bezit van een parkeerkaart op naam koppelen aan één of meerdere nummerplaten en controleren of de aanvrager de rechthebbende (of gemachtigde) is waardoor de grote fraude met deze kaarten kan worden ingeperkt. 

Dit is een vervolg op het innovatief concept Digitalisering parkeervergunning personen met een handicap

Initiatiefnemers
Aalst
Antwerpen AG Mobiliteit en Parkeren
Genk
Gent
Hasselt
Kortrijk
Oostende
Penhouder
Antwerpen AG Mobiliteit en Parkeren
Type
Thematisch project
Focus
Innovatieve dienstverlening
Projectoproep
Oproep 7
Toegekend budget
€ 373.857,50
Projectstatus
In ontwikkeling